viernes, 9 de enero de 2015

MERCADONA en Irun ¿A quién beneficia? / MERCADONA Irunen. Nork irabazten du?


El traslado de Mercadona a Araso Norte, tras previa recalificación de varias parcelas de dicho ámbito, de industrial a terciario; Supone para una decisión errónea.

Hace unos años Araso Norte era un ámbito rural con gran valor ecológico que se recalificó a industrial, previendo crear numerosos empleos. El pleno del día 7 de enero vuelve a recalificar varias parcelas de dicho ámbito, de industrial a terciario, para poder realizar una nueva plataforma comercial.

Dicho planteamiento supone:

1). Potenciar el uso del coche para realizar compras. Lo cual contradice cualquier política de transporte sostenible.

2). La gran beneficiada es una multinacional de las grandes superficies.

3). No nos tragamos que esta operación suponga más empleo. Hay estudios que demuestran que las grandes superficies destruyen 1,5 empleos por cada uno que crea.

4). Los grandes perjudicados son: los agricultores y ganaderos, a quienes las multinacionales de la alimentación exprimen con su política de precios; y el pequeño comercio local, al que además de padecer la bajada de consumo, dicha medida supone una nueva puñalada.

IRABAZI IRUN es partidaria de cambiar esta dinámica que obedece a un modelo neoliberal y desarrollista fracasado; que fomenta la desaparición de suelo rural, el alejamiento del comercio fuera de la ciudad, contradictorio con la defensa de un transporte sostenible, y que provoca el hundimiento del pequeño comercio local.

IRABAZI IRUN defiende otro modelo más sostenible que defienda el pequeño comercio local y de barrio, promover y ayudar la actividad rural en la comarca, potenciar el consumo de productos locales, defender el transporte público y sostenible,….. En definitva, una política más sostenible y defensora de la actividad local. Que tenga en cuenta los intereses de la mayoría de la población, por encima de los de multinacionales.

*****

Mercadona-ren trasladoa Araso Iparraldera, inguru honetako zenbait lursailen errekalifikazioa egin ostean, industriarako lurretik erabilera tertziarioa izando dutenetara, IRABAZI IRUN-en ustez erabaki oker bat hartu dela esatera sarama.

Duela zenbait urte Araso Iparraldea balio ekologiko nabaria zuen landa gune bat zen, lursail industrial gisa errekalifikatu zena, lanpostu asko sortuko zirela aurreikusiz. Urtarrilaren 7ko osoko bilkuran gune honetako zenbait lursail berriro errekalifikatzen dira, lursail industrialetik erabilera tertziarioa izando dutela aurreikusiz, gune honetan komertzio plataforma berri bat eratu ahal izateko.

Planteamentu honek suposatzen du:

1). Erosketak egiteko kotxearen erabilera sustatzea. Honek garraio sustengarriaren edozein politika kontraesaten du

2). Irabazi nagusiak erosketa gune handien multinazional batek eramaten ditu.

3). Ez dugu uste operario honek lanpostu gehiago sortzeko balioko duenik. Zenbait ikerketen arabera, erosketa gune handiek 1,5 lanpostu suntsitzen dituzte sorteen duten lanpostu bakoitzeko.

4). Kaltetu nagusiak hauek dira: nekazari eta abeltzainak, jakien multinazionalek beraien prezio politikekin xurgatu egiten dituztenak; eta tokian tokiko komertzioa, kontsumo jeitsiera jasan behar izateaz gain, neurri honek karga berri bat suposatzen diena.

IRABAZI IRUN huts egin duen modelo neoliberal eta desarrollista honi obeditzen dion dinamika aldatzearen alde dago; landa lurraren desagerpena, hiriguneetatik komertzioaren urruntzea, garraio sustengarri baten defentsaren aurkakoa dena, eta tokian tokiko komertzioaren gainbehera dakartzana.

IRABAZI IRUN-ek beste eredu sustengarriago bat bultzatzen du, tokian tokiko komertzio lokala defendatzen duena, Bidasoaldeko landa aktibitatea lagundu eta bultzatzen duena, tokiko produktuen kontsunoa sustatu, garraio publiko eta sustengarria defendatu,…Azken batean, tokian tokiko aktibitatearen aldeko politika sustengarri eta defentsakorrago bat. Populazioaren gehiengoaren interesak kontutan izando disuena, multinazioanalez gaindi.